Hoạt động - Chính sách

 Hoạt động -  Chính sách

 

  • Nhiều chính sách hấp dẫn dành cho các bạn gắn bó lâu dài với Peace Home
  • Nhiều hoạt động bổ ích nhằm hỗ trợ cho các bạn về kỹ năng sống, kinh nghiệm học hành, công việc làm thêm và kỹ năng mềm.
  • Định kỳ  tổ chức tiệc, giao lưu giữa các nhà, giao tiếp tiếng Anh với giáo viên bản xứ.
  • Chính sách giảm 200K tiền nhà  tháng tiếp theo cho thành viên Peace Home giới thiệu một bạn vào cùng ở.
  • Cuộc thi “Sáng tạo cho cuộc sống của chính bạn” nhằm lựa chọn các ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất có thể áp dụng vào hệ thống với mục tiêu cải thiện môi trường sống.