Cột mốc phát triển

05/2016

Thành lập phongtroktx.com

06/2016

Ngôi nhà đầu tiên được thiết lập

08/2016

Hai cơ sở liên tiếp hoạt động.

Thành lập thương hiệu Peace Home

09/2016

Peace Home số 4 ra đời

11/2016

Cung cấp chỗ ở cho gần 200 nữ sinh viên và văn phòng

04/2017

Mở rộng phân khúc mới, cao cấp hơn ngay tại các cơ sở của Peace Home

Từ 04/2017 đến hết 2017

Triển khai thiết lập các nhà ở cụm quận 3 – quận 10;  Q4, Q5.